31.1.15

Michael Pollan spells it out

Jag har länge tänkt på andra världskriget och hur allt verkar alltid leda tillbaka till tiden just efter kriget. Allt. Hur ekonomin utvecklats, vad vi blivit lärda är rätt sorts mat (läs margarin), hur jordbruket utvecklats etc.

I seminariet nedan förklarar Michael Pollan sambanden. Han förklarar hur krigsartilleri (nervgaser) gjordes om till bekämpningsmedel för jordbruk efter kriget, och hur ammonium nitrat som användes i bomber under kriget istället blev konstgödsel. Han förklarar hur befolkningen efter andra världskriget suktade efter allt som varit ransonerat under kriget (socker, mjölk, ägg, smör) och hur jordbruket påverkades av befolkningsmigrationen in till städerna. Han berättar om hur den styrande elite ville minska antalet jordbrukare för att kunna kontrollera dem bättre (bönder var svåra att hantera innan kriget för de var så många och var självständiga).

Nu kan jag inte skriva mer för någon vill ha mat.

Men se den här! Den är bra! Speciellt frågorna på slutet! 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar