12.3.16

Varför mår folk så dåligt?

Jag lyssnade på en intressant radiointervju idag som behandlade mycket av de saker jag själv dagligen går och funderar på, om dock diskussionen i radion tedde sig aningen mer strukturerad än mina egna tankar.

Det handlar om hur vi lever i tron om att verkligheten är på  ett sätt, och att den måste vara så även i framtiden, fast vi egentligen skulle kunna (och borde!!!) tänka på framtiden på ett helt annat sätt.

Och det är just här jag tror att orsaken till allt illamående sitter. Folk tror att de lever i alternativlös värld utan andra utvägar. Att systemet tvingar dem att leva ett liv på ett sätt som går helt emot deras eget väsen. Så de låtsas, låtsas och låtsas. De låtsas att allt är bra. Vissa klarar av det ganska bra, och det är väl därför de andra känner sig så fel, för de ser ju att det finns så många som verkar må så bra i detta totalitära system. Så de tiger sin inre sanning, sitter och pantar på den av ren och skär rädsla att någon ska komma på dem, och avslöja hur fel de tänker. Nu säger jag inte att alla låtsas eller tänker fel fast de har kontakt med sitt inre väsen och tycker att den här verkligheten är helt rätt. Nej, jag tror fortfarande att det finns många som är genuint övertygade om att vi är på rätt väg, och för dem finns det ju inga problem. Deras sanning är deras sanning, den är inte fel. Men alla de som mår illa, kan det vara så att deras egen sanning inte egentligen funkar med den där officiella 'sanningen' längre? Kanske de helt har stängt av kopplingen till sitt inre, just på grund av den där rädslan av att det blir fel.  Och så går de omkring och mår illa istället.

Men egentligen är det ju så att om vi var mågna som pratade om de här sakerna, om vi var många som vågade erkänna att vi känner att det skaver, att allt inte står rätt till, och inte bara erkänna att allting inte står rätt till utan våga bryta oss fria och tänka på vår framtid på ett annat sätt, ja då skulle vi ha möjlighet att kollektivt ta ett steg mot en annorlunda framtid. Så länge vi tiger kan detta inte ske. Istället fortsätter vi låtsas som om allt är bra.

Jag är nu i det skedet att jag redan kan visualisera en annan framtid, tankarna om den kommer automatiskt till mig. Jag har idéer om vad man kan göra. Jag har vänner runt omkring mig som tänker i liknande banor, vi smider planer. Och jag kan berätta att detta är en otroligt befriande känsla! Att ha kommit ifrån den där känslan av att sitta fast, att det inte finns några alternativ, this is it, live with it (or die), till att verkligen få använda sin kreativitet till att utstaka en ny story. Aaah, underbart! Jag kan leva med dagens mörka vardag tackvare mina egna visioner om framtiden.

 Så jag hoppas verkligen att också andra vågar. För om jag tänker på mig själv för fem år sedan och nu så är det just här skillnaden ligger i mitt eget mående: jag mår så himla mycket bättre så här!!! Under de här fem åren har jag många gånger levt i ett avgrundsdjupt mörker då jag bit för bit lärt mig mer om världens tillstånd, då jag tillåtit mig själv att se utan att stänga av pga rädsla. Rädslan har varit där hela tiden, jag kan inte säga att den inte skulle vara där ännu. Det är den, men jag är medveten om den, och jag gör något för att inte låta den förlama mig. Fast jag öppnat upp för omvärlden så mår jag ändå så mycket bättre nu då jag inte längre stänger av inför mitt inre. För att jag bygger upp något nytt, inifrån. Och det känns just precis som det ska. Det är inte fel, det är ju helt enkelt fantiskt rätt!

Våga öppna dörrar, våga vara sårbar, våga sök dig mot ljuset, hitta vägen mot nya drömmar, våga drömma och våga visualisera dem - det är så en ny verklighet blir till. Och det är så vi blir av med detta förbenade kollektiva illamående - som en enda lång vinterkräksjuka som aldrig vill ta slut. Bryt upp, bryt dig fri - våga tänka, våga drömma, våga prata, våga skriva! Det finns en värld på andra sidan fasaden, och den är ju bara så underbart härlig!

8.3.16

Kvinnodagen till ära: hyllning till en kvinna vars liv ej längre är, och en obekväm sits för Finnfund just nu

Kvinnodagen till ära tänkte jag förgylla er dag med berättelsen om en sann kvinnlig förebild.

För några dagar sedan blev miljö- och ursprungsbefolkningsikonen Berta Cáceres i Honduras mördad i sitt hem. Hon kämpade för miljön och för ursprungsbefolkningens rätt att leva på sitt sätt, dvs att få leva sitt liv på sitt sätt utan påtvingad gruvdrift och tvångsförflyttningar i samband med stora dammbyggen.

Så här i korthet kan jag förklara de större sammanhangen på följande vis: med gruvdrift kommer behovet att stora mängder elektricitet, den går att fixa tämligen koldioxidneutralt enligt nuvarande kalkyler (det diskuteras idag om flodområden egentligen binder mer koldioxid när de är fria från dammar och således är det tveksamt om vattenkraft är så koldioxidneutralt som man hittills räknat med) med hjälp av stora dammar. Dammar planeras oftast in på väldigt bördiga områden där mänsklig bosättning existerat i tusentals år just precis av den orsaken: jorden ger bra mycket bättre skörd nära vattnet i floden än långt uppe på torra land. Dessutom har de här tusenåriga bosättningarna en nära relation till platsen de bor på; naturen och det forsande vattnet i floden är en del av deras livskraft, dammbyggen förstör inte enbart lokalbefolkningens egna förutsättningar till liv på den platsen, de tar livet av den heliga kraft som finns inneboende i naturen de samlever med.

Det var det här Berta Cáceres motsatte sig: dammbyggen som skulle betyda död och förstörelse för hennes folk lenca-indianerna i Honduras. Trots dödshot fortsatte hon kämpa emot storinvesteringarna och miljöförstörelsen i lenca-folkets hembygder i Honduras.

Finland var också med på ett hörn i Honduras. Dammbygget som Berta kämpade så hårt emot var delfinansierat av Finnfund. Finnfund anser däremot att de inte har någon som helst delaktighet varken i mordet av Berta eller ursprngsbefolkningens protester, eftersom 'rakentamisalue ei ole alkuperäiskansojen aluetta' (byggplatsen inte är ett område där ursprungsbefolkningen bor), utan områden hade köpts av privata ägare (vilket iofs inte utesluter någonting utan en djupare analys av ägandeförhållandena, lagstiftning och hur uppköpet gått till, exempel på det finns det gott om från andra delar av världen). Finnfund säger att man lyckats minimera de sociala riskerna genom att flytta på bygget så att det inte går igen den byn som motsätter sig den. Man ser också till att legitimera bygget med all den el som skulle komma till förmån till över halv miljon av den lokala befolkningen. Det man i de här uttalandena glömmer att säga är just den här kopplingen mellan dammar och gruvdrift, och att elen inte alls i första hand behövdes för att Juan, José och Carlos skulle kunna titta på fotbollsmatch på tv, utan för att hålla igång storskalig gruvdrift till förmån för någon helt annan än den lokala befolkningen.

Finnfunds syn på minimeringen av sociala risker är också snäv. Om ursprungsbefolkningens egen livskraft existerar i en levande natur, och i en levande flod - ja då kan man inte förvänta sig att de skulle bli mer välvilligt inställda till ett dammbygge bara för att det flyttat några kilometer bort, fortsättningsvis med intentioner att 'ta livet av' kraften som existerar i en orörd flod. I ursprungsbefolkningars världsyn är naturen och vattnet i floden en del av en större helhet, bygger du en damm i floden så tar du livet av helheten. Det här gäller inte bara lenca-folket utan det är en rättså vedertagen syn på liv/död/andevärlden i olika ursprungsbefolkningars världsbild (läs t.ex. om systrarna Quintreman och deras kamp mot dammbygget i Chile som jag skrivit om tidigare här:Om rötter - Nicolasa Quintremans och mina egna).

Kvinnodagen till ära vill jag därför hylla alla dessa fantastiska kvinnor som genom sin outröttliga kamp tvingat de som inte ville se att öppna ögonen för en annan värld, en värld bortom det monetära, en värld vars värde inte går att värdera i världsiga pengar. Berta Cáceres, Nicolasa Quintreman (och hennes syster, Berta även hon) ni är mina förebilder. För mig har feminismen och kvinnodagen för länge sedan slutat handla om fördelningen av flick-, och pojkfärger på kläderna i mammalådan, eller om  kvinnors rätt till lika lön (i ett system som lever på andras bekostnad). För mig handlar kvinnodagen om kvinnans och mannens rätt till ett fullvärdigt liv, ett liv fritt från aktiviteter som berövar oss alla förutsättningar för fortsatt liv i framtiden.

Jag hoppas att Berta Caceres död för med sig något gott. Jag hoppas att trycket på Finnfund nu blir så stort att de blir tvungna att dra sig ur. I ett fräskt uttalande säger Bertas familjemedlemmar att Finnfund (och andra investerare i projektet) var delskyldiga till mordet. Jag hoppas att alla vi här i Finland får upp ögonen för vad som händer med alla dessa skattefinansierade utvecklingsfonder, vare sig de styrs av privata eller offentliga aktörer. Lokala protester handlar inte bara om dem där långt borta och deras konstiga inställning till projekt som kommit till för att 'hjälpa dem ur fattigdom' (precis som dammbygget ovan legitimerades, det skulle ge el åt en behövande befolkning)- det handlar också om oss och hur vi genom vårt tysta samtycke låter finska bolag göra lukrativ business på bekostnad av andra och totalförstöra den värld som är deras.

Känner du dig maktlös i denna värld där patriarket dominerar? Här kan du hjälpa till att skipa rättvisa i mordet av Berta Cáceres, det är bråttom: TAKE ACTION: #JusticiaParaBerta and #SeguridadParaGustavo

Har kan ni se Bertas tack tal då hon vann Goldmans miljöpris förra året: