16.12.13

Kärlekens epistemologi

"La condición fundamental de la existencia es la confianza. Cuando una mariposa sale de su capullo, entonces sus alas y sus antenas, su trompa y toda su corporalidad, confían en que este mundo habrá suficiente aire y vientos para sustentarla y flores de las que podrá succionar néctar. La congruencia estructural entre la mariposa y su mundo es expresión de una confianza implícita. Cuando una semilla se humedece y comienza a germinar, lo hace confiando en la presencia de todos los nutrientes necesarios que posibilitarán su crecimiento ulterior. Y también cuando nace un bebé, este confía plenamente en que tendrá una madre y un padre que se preocuparán de su bienestar. Pero esta confianza implícita en que es defraudada permanentemente: las flores son envenenados con insecticidas, el brote no recibe suficiente agua y el bebé llega al mundo como un ser amante no es amado y no es visto, sino que es negado en su existencia. Afirmo que el constante negación del otro genera enfermedades, vale decir, pérdida de armonía orgánica al interior de un ser humano y en relación con el entorno que lo rodea." Humberto Maturana i boken Del ser al hacer s. 230.

Översättning:

Vi existerar för att det finns tillit. En fjäril som kommer ut ur sin puppa litar på att det finns tillräckligt med luft, vind och blommor för att den ska kunna överleva. Ett frö som blir sått i fuktig gjord litar på att det ska finnas tillräckligt med näring i jorden för att det ska kunna växa. Ett barn som föds litar på att den kommer att ha en mamma och en pappa som ser till dess välbefinnande. Men den här tilliten blir konstant bedragen. Blommorna förgiftas med bekämpningsmedel, plantan får inte tillräckligt med vatten, och babyn som kommer till den här världen som en kärleksfull individ är varken älskad eller sedd, utan nekas sin existens. Jag vidhåller att den konstanta negationen av den andra föder sjukdomar och gör att människan förlorar organisk harmoni inuti sig själv och med den omgivning som omsluter henne.


Starka ord från en fantastisk tänkare, filosof, och biolog. Chilenaren Humberto Maturana har mycket djupa tankar om mycket relevanta saker. Jag köpte inte mindre än fyra böcker av honom medan vi var i Chile. För tillfället försöker jag forma mina egna fraser och ord som kan förklara världen som jag ser den, på basen av vad han lär ut genom sina böcker. Jag kanske återkommer till ämnet här på bloggen, eller också utvecklar jag mina idéer bara på akademiska papper. Men kärnan i hans lära är att se världen utifrån ett perspektiv av kärlek och harmoni istället för tävling om vem som har de bästa rationella lärorna. Det finns inte bara en sanning, utan alla individer formar sina egna sanningar på basen av egna erfarenheter och kunskaper som följer med dem genom livet. Samliv med andra handlar om respekt både av den andra och det egna, inte tolerans - för den som tolererar har inte kapacitet att lyssna på den andra, utan som Maturana säger "Lo deja en paz por un tiempo pero siempre tiene un cuchillo listo para su espalda" (han lämnar den andra i fred för stunden men bär alltid med sig kniven att sticka den andra i ryggen med).

Fascinerande tankar för någon som studerar legitimitet som något som inte är universellt godtagbart utan som något pluriversellt, där det som anses legitimt för någon är totalt illegitimt för den andra. Maturana hjälper mig förstå vad jag håller på med, och det gör mig bara så glad!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar