16.11.15

I ett hav av tankar fokuserar jag på det goda

Mitt huvud är ett hav av tankar just nu. Frustrerande tankar, ledsna tankar, uppgivna tankar.
Jag tänker på världens varande. På tragedier som aldrig upphör utan upprepas, gång på gång visar de sitt onda ansikte. Jag tänker på hur lätt det går att manipulera folk in i en känslostorm som gör att allt möjligt blir helt acceptabelt i ett enda slag. Stänga gränser, upprätta säkerhetskontroller, placera ut militärer bland de civila, utlysa utgångsförbud. Allt som är så vanligt i dikaturer, mitt i demokratins främsta symbol, Paris, i en enda handvändning.

Jag tänker på flaggor på profilbilder som satts dit för att määniskor vill väl, men de har så lite kontakt med världen utanför att de inte inser att dessa flaggor kan användas för att agitera motsatta reaktioner. Farligt.

Jag tänker på vad allt det är som jag själv gör och inte ser att blir fel. Vi är alla blinda utanför vår egen värld. Vad kan jag göra som skapar mindre blindhet både hos mig och andra? Vet inte. Känner mig hopplöst maktlös. Ändå har jag en grundtanke om att varje enskild individ sitter inne med en potential, en inneboende makt, som kunde komma att förändra världen bokstavligen över en natt. Om vi så ville. Vi har makten om vi vill. Hopplöshetskänslan kommer av att jag genom de senaste dagarnas händelser insett att de flesta faktiskt inte vill. Vill inte se och vill inte känna av den egna inneboende makten. Istället väljer man att ty sig till andra, politiska ledare, debattskribenter, religiösa ledare, eller Facebooks flaggappar för att känna sig säkrare i en osäker värld.

Jag tänker att terrorattacker av liknande kaliber kan gagna fler än bara fundamentalister. Eller också andra fundamentalister som inte benämns som sådana i dagligt språkbruk. Jag tänker att orsaken till attackerna knappast är bara de som rapporterats nonstop på CNN en español de senaste två dagarna. Jag tänker att världen nog är slugare än så. Detta var en planerad attack men inte enbart av de utpekade fundamentalisterna. Den kommer att gagna även andra intressen. Den kommer at göra det svårare för andra grupperingar att utföra demonstrationer som går emot de icke-identifierade fundamentalisterna.

Och så tänker jag som så att för att jag inte ska bli galen av alla mina tankar så är det ändå bäst att jag själv fokuserar mina tankar på det goda. Idag har yngsta dottern tillfrisknat från en tre dagar lång sjukdom. Vilken lycka det var att få ta hand om henne dessa dagar. Att känna att fast det var obeskrivligt tungt att låta henne amma sig själv frisk, dag och natt, så hade vi ändå varann, mitt i denna världsliga tumult så hade vi varann. Titta på de två andra, min man, och hela tjocka släkten här i syd och känna tacksamheten över att få ha varann, just precis här och nu. Känna lycka över all den kärlek som ändå finns där ute i världen, trots grymheter så finns den där, och den växer sig allt starkare för varje gång nya grymheter yttrar sig. Ljus skingrar mörker, låt ljuset skina starkare för varje gång! Låt inte mörkret segra! Besegra rädslorna med kärlek!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar