12.3.13

Ännu om oss kvinnor

Mina tankar blev lite på hälft förra veckan. Och jag är glad att det kom in kommentarer om kvinnans roll för det ger mig själv möjligheten att precisera vad jag egentligen tänker om saken.

Jag är inte emot kvinnors framgång ute i stora världen. Halleluja Praise the Lord, det är det bästa som kan hända denna jord! MEN, för tillfället är många kvinnors framgång bara ett resultat av att de anpassat sig till det rådande maktstrukturerna, och då på bekostnad av det genuint egna, och ofta bekostnad av deras egna förutsättningar...stress, depression och känslan av otillräcklighet blir resultatet av det.

Vad jag efterlyser är att både kvinnor och män börjar inifrån sig själv och definierar det egna och vad de kan tillföra denna lilla jord med de styrkor och egenheter som de besitter, eller vill besitta. Inte tänka, oj för ett jämlikare samhälle måste jag sträva efter framgång som mäts i chefskap, utnämningar, eller höga löner, för det är så samhället mäter om jag är framgångsrik eller inte. Jag brukade tänka så. Nu tänker jag, vad är det som gör att jag känner mig nyttig, att jag tillför något till det här samhället, vad gör mitt liv meningsfullt för både mig och min närmaste omgivning. Kanske ni andra alltid tänkt så, men jag hade nog tills nyligen blivit så indoktrinerad av jämställdhetsdebatten att jag trodde att min lycka hade att göra med hur väl jag lyckades möta de externa förväntningarna.

Jag tar igen exempel från bloggvärlden som fått mig att våga experimentera med mina egna tankar: Sanna Ehdin, Underbara Clara, Domestic Diva. Alla råkar vara kvinnor med stort inflytande på sin omgivning via sina bloggar. För mig personifierar deras bloggar en genuin kvinnokraft med positiva effekter långt utöver vad samhällets strukturer annars skulle tillåta. Sanna Ehdin, genom sina fantastiska kunskap om   den självläkande människan har inspirerat tusentals personer att sträva efter en inre balans och inre lycka. Underbara Clara, genom sin idylliska livstil ute på landet, blandat med kalla fakta om kemikalier och annat viktigt, har fått många modemedvetna urbana damer att börja tänka i nya banor. Och Domestic Divas talar inte bara om välmående tarmar och hur man botar excem med hjälp av maten, utan också om månens betydelse i kvinnans rytmer, om vikten att reglera det dagliga tempot i enlighet med månadens olika energifrekvenser (som styrs av månen alltså, sedan jag började förlja deras newsletters har jag märkt att mitt eget tidschema ofta överensstämmer med månens energiflöden, kan det vara bara en slump?).

Om vi följer de rådande maktstrukturerna skulle den information som dessa kvinnor predikar delvis klassificeras som något marginellt eller obetydligt. Men om vi tillåter oss själva bejaka våra inre instikter så låter deras budskap mycket mer trovärdigt än det som ofta tutas ut via medialt uppmärksammade forskningsresultat eller den "allmänna rådande uppfattningen". Därför skulle jag hoppas att fler kvinnor vågar bejaka det egna, det genuina. Och att fler kvinnor (och män) vågar visa sitt stöd istället för att förstöra andras vägar till inre lycka. Det här är varför jag är så fascinerad av bloggvärlden, för jag tror att det är här den trojanska hästen gömmer sig. Spännande tider framöver!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar