29.10.15

Den avpolitiserade politikens tidevarv

Vasa stad har varit skicklig med att avpolitisera väldigt politiskt laddade beslut. Lyfter på hatten för det. När åtgärder presenteras som ofrånkomliga (och då man delvis gjort dem till ofrånkomliga genom alltför stora satsningar på inverstingar) har man ryggen fri att fatta beslut precis i enlighet med tidens anda utan att behöva stå till svars för sitt agerande.

'För tre år sedan investerade staden för 59,6 miljoner. Samma summa minskar till 41, 6 miljoner nästa år'

Är inte detta fortfarande en himla massa pengar i relation till de 224 miljoner stan får in i skatteintäkter? Och den största posten är fotollsstadion vars nödvändighet ju på alla sätt borde gå att debattera för att inte behöva fatta dessa ofrånkomliga beslut. Min tes är fortsättningsvis att överdimensionerade investeringar leder till skuld som leder till ofrånkomlig åtstramning som leder till försämrad sits för den enskilda kommuninvånaren.

När tvångsvästen sitter tillräckligt tight behöver inte tjänstemännen oroa sig för tajfs bland politikerna eller kommuninvånarna:

"- De siffror som vi tidigare har arbetat fram ska verkställas. Det finns inte tid att sia kring åtgärderna hur länge som helst. Det är konkreta sparåtgärder som gäller nu."

Läs gärna hela artikeln om budgetpresentationen i stan:Stora förändringar väntar Vasaborna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar