13.5.16

Om pluriversum och gränslandet som uppstår när olika världar möts

 För någon dag sedan höll jag en kvällsföreläsning om pluriversum ute på Replot. Vet egentligen inte varför det kom sig. Kanske för att sedan jag började studera det här med hur legitimitet skapas i mötet mellan det globala och det lokala har haft en känsla av att jag behöver få prata om de här sakerna ocså här, här hemma, inte bara där, där borta. För det globala berör oss alla, oberoende om vi är de som står på 'vinnarsidan' eller 'förlorarsidan' av det globala spelet. Dessutom har jag kommit så pass långt i mina tankar att jag insett att det i slutändan inte finns några vinnare i det här globala spelet. Om vi inte börjar utgå från det lokala och de begränsningar och förutsättningar det ger oss för att leva och samverka kommer vi alla förr eller senare att sättas i offside. Hållbarhet och framtid knyts ofrånkomligen samman i relationerna vi har till vår omgivning. Det är lättare att ha koll på sitt agerande när detta sker lokalt och inte globalt. Lokala relationer ger oss snabb feedback. Globala relationer kräver certifieringssystem och kontrollmekanismer som ser till att alla aktörer följer (globala) regler (som aldrig kommer att fungera just för att de ofta krockar med det lokala).

Under kvällen talade jag om pluriversum, dvs hur vår värld egentligen består av måna världar, alla utgående från den egna historien, den egna platsen och de egna upplevelserna. Pluriversum i motsats till universum, eller det globala, synliggör relationer som tidigare varit osynliga för oss. Det gör oss uppmärksamma på våra relationer till varandra och till platsen (och naturen) som påverkas av vårt agerande: köper vi ett bomulllsplagg uppsytt i Bangladesh kommer vår värld att på ett eller annat sätt påverka många andra världar från platsen där bomullet odlats, genom farbikerna där det förädlats, och vägarna det färdats på innan det hamnat i butiken där vi första gången kommer i kontakt med det. Köper vi däremot ett garnnystan från en lokal ullförädlare här hos oss, och stickar ett plagg av det garnet är våra relationer till andra världar betydligt mer lokala och överskådliga. Tyvärr kom jag inte mig för att ta upp det här exemplet under kvällen - det skulle ha passat in i sammanhanget då vi hade en deltagare som stickade sig igenom föreläsningen!

Att prata om pluriversum handlar alltså om att synliggöra det osynliga och om att se konturerna mellan min och din värld. Det handlar om  att se hur våra berättelser är sammanlänkade i på de platser där vi möts och att synliggöra de relationer som uppstår i dessa möten av olika världar. Enbart då vi är medvetna om de här konturerna och relationerna kan vi skapa relationer som inte förtrycker varandra utan tillåts existerar och samverkar sida vid sida.


Kvällen i sig var en givande upplevelse även för mig men tyvärr lite kort då tiden tog slut just när vi kommit igång i våra diskussioner.

När jag körde hem reflekterade jag över vad jag lärt mig om ett ställe som tidigare varit relativt obekant för mig. Vilka världar hade öppnats för mig under kvällen? Jag lärde mig att de har ett aktivt föreningsliv. Att det händer mycket under somrarna. Att det finns ett byaandelslag som håller i gång en ganska populär matbutik i en av byarna på ön. Att  man mår gott där ute i skären, helt enkelt

För mig som sporadisk besökare på den här platsen kan det ibland kännas som om det inte alltid händer så mycket där, i alla fall inte de gånger vi med familjen kört igenom för att ta oss ut till vägens slutpunkt ute i Björkö. Men från de lokalas perspektiv, och deras värld(ar), är det här inte alls sant. Min sanning kullkastades av deras sanningar; det händer mycket och de gör mycket, det är bara jag som utomstående som inte kanske ser allt det som är på gång. Och om vi ska prata pluriversum så är det ju i såfall precis som det ska vara - utgående från de relationer som uppstår mellan människorna och och naturen skapas en del av pluriversum, här och nu. Deras värld är full av meningsfulla möten för dem, bara för att jag inte sett dem tidigare betyder det inte att de inte existerar. Det betyder bara att min värld inte har haft så många beröringspunkter med deras världar.

En annan sak jag reflekterade över är hur det för mig är svårt att tänka på Replot och alla de andra öarna ute i skären som verkliga öar mera. Jag kommer ihåg i barndomen de långa bilköarna vid färjfästet och den där känslan av att faktiskt komma ut till en ö då man steg i land på andra sida för att äta en glass vid det som idag är Bernys. Skären med bro är en annan upplevelse. Efter att ha kört över den stora bron fortsätter ju vägen som om inget skulle ha hänt. Man ser inte hav förrän långt efter att ha passerat Replot kyrkby. Men de som bor där ute ser det ännu som sin ö, eller sina öar. För dem är havet alltid nära, ett stenkast bort. För dem har bron bara kopplat ihop dem med andra världar, medan de har sin ö kvar - men alla traditioner och berättelser från forna tider.


Den här kvällen påminde mig än en gång om att det finns mycket att utforska i pluriversums gränsland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar