22.7.16

Sommarhettan och svårtänkta tankar om marxism, postkolonialism och makt.

Här sitter jag i sommarhettan och önskar att jag hade valt ett mer lättsmält tema för min avhandling. Kommentarerna har kommit och även om de var generösa i det stora hela så vill ändå förhandsgranskarna att jag nu positionerar mitt arbete i förhållande till marxism, poststrukturalism, och postkolonialism. Det räcker inte med att jag säger att de teorier jag använt inte funkar inom de katergorierna . De vill veta varför. Sen vill också den ena att jag förklarar mer i detalj det här med makt, hur makten fungerar i mina fallstudier. Såja, ta nu bara och skriv ner snabbt några reflektioner om detta så att jag kan ta på mig bikinin och springa ner till stranden med all de andra barnen... Skynda på , solen lyser, det är högsommar, ingen tid att förlora.Nä just det. Marx, postkolonialism, och makt... varför, varför valde jag just denna infallsvinkel? Kunde jag inte bara ha studerat något mer lättsamt. Som t.ex. varför glass är så populärt på sommaren... Det kunde ha varit ett bra forskningsprojekt, kan jag tycka nu så här i sommarhettan . Lätta grejer det här. Eller hur?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar